• AR-GE

  Firmalar, varlıklarını sürdürebilmek için küresel pazarda rekabet etme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Teknolojik yenilikleri, birikimleriyle birleştirerek ürüne dönüştüren ve ekonomik kazanç sağlayan kuruluşlar, rekabette önemli avantajlar elde ederler. Bu nedenledir ki ürün geliştirme konusunda yürütülen çalışmalar firmaların gündeminde önemli bir yer tutar. Yeni ürün geliştirme süreci her şeyden önce, işletme ve pazarlama yönetiminin genel stratejileri ile buna bağlı olarak yeni ürünlerle ilgili stratejik bakış açısına bağlı olarak gelişir.

  Yenilikçilik, Beybi markasını farklı ve heyecan verici yapan en temel özelliktir. Bu nedenle “Yeni Ürün Geliştirme” büyük önem verdiğimiz ve sürekli yatırım yaptığımız alanlardan biridir.

  Yeni ürün geliştirme faaliyetlerindeki genel hedefimiz, ürünlerimizde müşterilerimizin ilgisini uyandırabilecek görsel ve fonksiyonel fark yaratabilmektir. Tasarladığımız ve ürettiğimiz tüm ürünler Türk ve dünya standartları ile ilgili kalite belgelerine sahip olup, patentleri ve faydalı model bilgileri firmamıza aittir. Üretimlerimizi TSE, ISO 9001:2015 ve EN 388  Mekanik Risklere Dayanıklı eldiven ve EN 420 Koruyucu eldivenler-Genel özellikler uluslararası standartları dikkate alarak yapmaktayız. Ar-Ge takımımızın ortaya çıkarttığı veya müşterilerimize özel tüm yeni tasarımlar ve muhtemel tasarım revizyonlarının tamamı TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun dizayn edilmiş mekanik test laboratuvarımızda testlerden geçirilip, raporlanır ve bu süreç sonunda da ürünün üretilebilirliği garanti altına alınmış olunur.

 • Sektöründe İlk Ar-Ge Merkezi

  Ürün ve süreç geliştirme faaliyetlerinde sektöründe öncü olmayı, katma değeri yüksek, ithal ikamesi ürünler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı AR-GE vizyonu edinen Beybi, yetkin personelleri bir araya getirerek AR-GE merkezi kurulum çalışmalarına 2018 yılında başlamıştır.

  Ar-Ge misyonumuz; insan ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uygun ürün ve süreç geliştirerek, sürekliliğini sağlamaktır.

  Beybi Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin kanun kapsamında Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanarak 23.10.2018 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Ar-Ge merkezimiz, Beybi Dudullu Fabrikası içerisinde olup, 438 m2 alanı kapsamaktadır.

  Ar-Ge merkezimizde Yüksek lisans, Lisans mezunu toplam 17 tam zamanlı mühendis ve teknisyen çalışmaktadır.

  Ar-Ge merkezi olarak personelimizin yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapması, şirketimizce desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu destek ile Ar-Ge merkezi personelimizin eğitim seviyesinin daha da yükseltilmesi ve personel sayımızın arttırılması hedeflenmektedir.

  Projelerimiz, üretim gamımız olan iş güvenliği eldivenleri (tekstil) ile ilgili olup, farklı alanlar için de projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Ar-Ge merkezimizin hedef ve stratejisi:

  • * Çok fonksiyonlu, dayanıklı ve uzun ömürlü eldiven ürünlerinin geliştirilmesi,
  • * Sağlık alanına yönelik medikal sarf malzemelerinin ülkemizde üretimi, 
  • * Yenilikçi üretim ve teknolojilerinin geliştirilerek sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırması,
  • * Çevreci ve biyo temelli polimer malzemelerin geliştirilmesi,
  • * Yenilikçi tekstil materyallerinin kullanımı ile katma değerli fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi.
  • * Ar-Ge Merkezi kadrosunu çalışan sayısı ve niteliği açısından korumak ve iyileştirmek,
  • * Üniversite ve diğer sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak Ar-Ge yetkinliklerinin arttırılması,
  • * Proses yan ürün ve artıklarının katma değerleri ürünlerin üretiminde değerlendirilmesi.
 • AR-GE VİZYON MİSYONU

  Ar-Ge Vizyonumuz;

  Ürün ve süreç geliştirme faaliyetlerinde sektöründe öncü olmayı, katma değeri yüksek, ithal ikamesi ürünler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

  Ar-Ge Misyonumuz;

  İnsan ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uygun ürün ve süreç geliştirerek, sürekliliğini sağlamaktır.

 • AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

   Ar-Ge Merkezimiz  çalışmalarını kurum hedefleri doğrultusunda yürütürken aşağıdaki ilkelere uymaya dikkat etmektedir:
  • Müşteri odaklı ürün Tasarımı
  • Sürekli yeni ürün geliştirme
  • Kaliteli ürün
  • Yoğun Teknoloji Kullanımı
  • Daha numune aşamasında bile kaliteden taviz verilmemesi.
  • Sektörde farklılık yaratan ürün geliştirme
  • Fikri ve sınaî haklara verilen önem
  • Devlet teşviklerinden yararlanma
  • Yurt içi ve Yurt dışı destek
  • İç ve dış pazarların sürekli takibi
  • Yurt içi/dışı müşterilerimizin istediği belgelendirme çalışmaları
  • Yüksek katma değerli ürünleri ürün kataloğumuza katma çalışmaları
  • İş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeme
  • Çevre Duyarlı Üretim ve Ürün Geliştirme

GRUP ŞİRKETLERİMİZ